Advisory Board

Dr. P.K. Sharma, VC, SKAUST, Jammu

Dr. Rakesh Sehgal, Director, NIT Srinagar

Dr. Shashi Bhushan Rana, GNDU Amritsar

Dr. Ajay Kumar, BCET Gurdaspur

Dr. Sandeep Arya, Jammu University

Dr. Lalit Kumar Awasthi, Director, NIT Jalandhar

Dr. R.P.S. Bedi, IKGPTU, Kapurthala

Dr. L. Vijayaraghavan, IIT Madras.

Dr. Jagtar Singh, SLIET, Longowal

Dr. Sehijpal Singh, Principal, GNDEC, Ldh.

Dr. Sarabjit Singh, PEC, Chandigarh

Dr. H. S. Saini, MD, GGI, Hyderabad

Dr. Krishna Pratap Singh IIIT Allahabad

Dr. Makesh Kumar, BAU, Bihar

Dr. A.S. Shahi, SLIET, Longwal

Dr. N.N. Sharma, Dean, HPTU

Dr. Rupinder Singh, GNDEC, Ludhiana

Dr. Vikas Pruthi, IIT Roorkee

Dr. Hazoor Singh, YCOE, Bathinda

DrĀ  Jaspal Singh Gill, SLIET, Longowal

Dr. Kuldeep Rana , CPRI Bangluru

Dr. Puneetpal Singh Cheema, GNDEC, Ldh

Dr. Anju Bala, Thapar University, Patiala.

Dr. Harish Pangotra, BCET,Gurdaspur

Dr. S.K.Gupta, IMS, Jammu

Dr. Pushpinder Kumar, NIT, Hamirpur

Dr. Naresh Kumar Dua, SJKC, Kalanaur, HR

Dr. Gulshan Chauhan, QST, Roorkee

Dr. Harbinder Singh, CGC, Mohali

Dr. Ashwani Rana NIT Hamirpur